Tjänster

 

Våga leda

Ledarskapsutbildning.

För dig som vill utvecklas som ledare. Utbildningen riktar sig till ledare som vill växa som människor och i sin roll. Tillsammans i grupp med ledare så kommer de få chansen att öka sin självkännedom och självinsikt för att skapa en mer medveten ledare.

Utbildningen inleds med individuella intervjuer där vi med hjälp av arbetsterapeutiska verktyg kartlägger dina styrkor, svagheter och var ni står som ledare i dag. Resultatet från intervjuerna tar vi med som underlag till gruppträffarna. I workshoparna får ni uppdrag, övningar, exponering av sin ledarroll och gruppdiskussioner kommer vara en stor del av processen. Vi analyserar löpande utvecklingen för att se hur den påverkar ledaren och människorna omkring dem. Mellan träffarna får ni enklare hemuppgifter.

Våga förmåga baseras på teoretisk vetenskaplig grund och utprovat utbildningsmaterial samt så sätter vi ihop utbildningen efter ert behov av era nuvarande förmågor.  Våga förmåga handlar om att göra saker ni inte trodde att du klarade av. Ni ledare kommer bli utmanade och utvecklas utifrån er själva. Genom att utmana sina gränser och spärrar kommer ni som ledarna åt mer av den kapacitet ni bär på. När utbildningen är över har ni som ledare uppgraderat er själva och skapat bättre förutsättningar för er som ledare med mer självkännedom och självinsikt.

 

 

Samarbete och kommunikation

Team

Samarbete och kommunikation för medarbetare som utgår från att bli ett team som förstår varandra och vågar prata och diskutera. Samarbetsövningar som kan knytas till det dagliga arbetet och hur betydelsefullt det är att arbeta på ett positivt sätt. Värdegrund, pratar alla samma budskap? och betyder orden lika för alla, diskussioner och rollspel utifrån hur vi tänker. Tydliggöra vilka mål vi har och hur gör vi för att synliggöra det?

I utbildningen får man prova på att bjuda på sig själv och gruppen lär sig stötta varandra. Det ska skapas arbetsglädje och en framtidstro. En givande och utmanande utbildning som ger mycket insikt och skratt.

 

 

Presentationsteknik

Prata så någon bryr sig

Lär dig att våga prata inför människor på ett avslappnat och naturligt sätt. Teori varvas med praktik och genom övningar coachas du till att våga vara dig själv och arbeta utanför din komfortzon. En utmanande och utvecklande process. För att bli en bra talare måste du öva, du måste våga, därför arbetar vi praktiskt med övningar som grundar sig i teorier. Det ger självsäkerhet vilket leder till att du kan förmedla ditt budskap och veta att du når fram. Praktik och inte bara teori.

 

 

Kick off teater

Gör en teaterföreställning med jobbet.

Skapa bättre samarbete och kommunikation.
Under 3 timmar för ert företag lära sig improvisationsteater grunder och ha superroligt tillsammans. Denna kreativa och meningsfulla workshop skapar både härliga samt utmanande ögonblick som stärker hela gruppen/individen. 
I slutet av workshopen spelar vi upp olika scener för varandra som blir till en teaterföreställning. 
Vågar ni göra något extra så prova detta.

 

 

Våga induviduell coachning

Coachad personligen. Vi utgår från dina förutsättningar för att nå dina mål och kunna bli bättre som ledare, medarbetare eller talare. Vi gör upp en plan individuellt och skräddarsyr din utveckling. Allt från dina beteende och hur du ska våga mer. Trygg och utmanande coachning. Våga träffa den utamanade coachen Magnus.